Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Handyperson

"Nie martw się - odparł Włóczykij.
Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna."

— Dolina Muminków
Reposted frompalell palell viacoolstorybro23 coolstorybro23
3733 b5f6 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
Handyperson
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viabrzask brzask
Handyperson
6802 cac7
Reposted fromtfu tfu
Handyperson
Reposted fromtfu tfu
1464 77c8 500
Reposted frombestero bestero viasadporn sadporn
Handyperson
1898 5a18 500
Reposted frommisiapa misiapa viawasnae wasnae
5383 ad31 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viamslexi mslexi
6226 b350
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
Handyperson
4407 8faf 500
Reposted fromRevv Revv viamslexi mslexi
Handyperson
4526 d251
Reposted fromindigestible indigestible viaxannabelle xannabelle
Handyperson
6181 6f76
Reposted fromsarazation sarazation viaxannabelle xannabelle
Handyperson
Reposted fromshakeme shakeme viatbtf tbtf
9034 91c7 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera
Handyperson
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
A gdybyś wiedział, że już się nie obudzisz, jak szybko poszedłbyś spać?
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola
Handyperson
0958 936f 500
Handyperson
Wódka była tej nocy jak tlen. Znowu można było oddychać.
— S@motność w sieci
Reposted fromarizonadream arizonadream viaRozaa Rozaa
1949 8586
Reposted fromLorisCross LorisCross viaxannabelle xannabelle
Handyperson
I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością. 
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl