Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

2462 01fc
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
6899 e633 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld

April 08 2017

Handyperson
4:36 - Dobry wieczór, a właściwie to już bliżej do dzień dobry.
4:58 - Nie bierz tej wiadomości za nieistotny bełkot mej pijanej osoby. Dobrze, może jestem w lekkim stanie nietrzeźwości, ale to tylko pomaga mi ominąć bariery i czuję w sobie odgórną potrzebę żeby coś Ci napisać, obojętnie co, cokolwiek, ale muszę zostawić ślad po tej chwili, gdy towarzyszysz każdej mojej myśli. Wolę już ten natłok w jakiś konstruktywny sposób wyładować.
5:16 - Pewnie już śpisz i zapewne jak zawsze masz tak słodko rozchylone wargi.
5:46 - Zniknęłaś, nie można tak znikać, gdyby świat był mi choć trochę bardziej przychylny można by było pozwać człowieka za gwałt na emocjach.
5:51 - Wiem, rozumiem, to nie łatwe ze mną, ogólnie rzadko słowo proste prawidłowo łączy się z moją osobą, ale nie można tak znikać, bez ostrzeżenia, a później tylko w przelocie posyłać mi jeden wymuszony uśmiech.
5:58 - Wiem, że chcesz zapomnieć, iść dalej i domyślam się, że Ci w tym nie pomagam za bardzo.
6:22 - Kurwa, przepraszam.
Reposted fromrevalie revalie viaaynis aynis
5587 1b90
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
0595 15d2
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
7825 1dec
Reposted frompussyporn pussyporn viamadadream madadream
9109 b534
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
2155 c6a4
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
Handyperson
0477 c794
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viaszydera szydera
Handyperson
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszydera szydera
Handyperson
Handyperson
Handyperson
Handyperson

April 03 2017

Handyperson
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viaaknatazs aknatazs
Handyperson
Handyperson
6096 f281
Reposted fromulukai ulukai viaatramentovva atramentovva
Handyperson
7718 acca 500
Reposted fromthinredline thinredline viatfu tfu
Handyperson
Handyperson
7234 3cb8
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl